fbpx

En artig dukke som lærer bort alfabetet, tall og kroppsdeler.

En skikkelig oppfinnsom venn!

Lek er hovedprinsippet i barns læring. Målet med denne samiske dukka er å fremme og stimulere barnets språk gjennom lek. Med den samiske dukka får barnet gode muligheter til å fremme eget språk og motorikk. Dukka kan eksempelvis styrke barnets språklige bevissthet samt den språklige utviklingen. Via lek får barnet muligheten til individuelle tilpasninger og sosial interaksjon i samspill med andre. Barnet kan leke med dukka hjemme og i barnehagen. Dukka egner seg fint også for barn som har behov for ekstra språkstimulering.

Trykk på mine føtter, hender, hodet og hør!
Sammen med dukka får barnet lære begreper, tall og sanger på en morsom måte, barnet får umiddelbart respons når det trykker på de ulike kroppsdelene på dukka. Dukka har moduler som bokstavlyder, ord for hver kroppsdel, sang og fortellinger og tall.

Samisk spesialpedagogisk støtte, SEAD, som er del av Statped Nord, har kunne gjennomføre prosjektet med støtte fra Sameginget.

Prosjektgruppa

Kirsten Wirkola, Solvår Knutsen Turi, Aasta Joma Granefjell, Tor Persen, Miriam Länta og Tim Valio.
Design av dukker: Miriam Länta
Produktutvikler: Tim Valio

Lyder:
Nordsamisk: Inga Marja Sarre og GLR
Lulesamisk: Katarina Rimpi
Sørsamisk: Ajno-Sööfe Kuhmunen, Katarina Rimpi og Aasta Joma Granefjell

Ta kontakt


    Tim Valio, 993542806MVA, Suomaluodda 44, 9520 Guovdageaidnu. post@gielladohkka.no