fbpx
Lyder på nordsamisk dukke
Oaivi/Hode/Head
- "A Á B C Č D Đ E F"
- Olles alfabehta lávllan
- "Čalbmi čalbmi njunni njálbmi beallji beallji vuovttat, čalbmi čalbmi njunni njálbmi beallji beallji vuovttat, oalggit gieđat čoavji bahtta čibbi čibbi juolgi, oalggit oalggit gieđat čoavji bahtta čibbi juolgi, čalbmi čalbmi njunni njálbmi beallji beallji vuovttat, oalggit gieđat čoavji bahtta čibbi čibbi juolgi"
- "Čalbmi čalbmi njunni njálbmi beallji beallji vuovttat, oalggit gieđat čoavji bahtta čibbi čibbi juolgi"
- "Oaivi"
- "Vuovttat"
Gurut giehta/Venstre hånd/Left hand
- "Giehta"
- "Ruoná"
- "Čuvdi bealggi vuostá, gaskasuorbma dál, orbbeš bealggi vuostá, čelččen dál"
Olgeš giehta/Høyre hånd/Right arm
- "Bures bures"
- "a-čá-čá-čá-á, a-čá-čá-čá-á, a-čá-čá-ci, a-čá-čá-ci, čá-čá-ci-ci, čá-čá-ci-ci, čá-ci-čá-ci-čá-ci-čá-ci, a-čá-čá-ci-i, a-čá-čá-ci-i, čá-čá-ci-ci, čá-čá-ci-ci, čá-ci-čá-ci, čáhci"
- "Čieža čáppa čahppes cizaža, čohkkajit ja čuhke čázi, čađa čoddaga čoavjái čoliide"
- "Ci-ci-cizáš, ci-ci-cizáš, ci-ci-cizáš"
- "Fiskes"
- "Guovža-ža-žá guovža-ža-ža.."
Gurut juolgi/Venstre fot/Left foot
- "Leatgo oaidnán Piera go dánsu, leatgo oaidnán Piera go dánsu, it go jáhke dánsut máhttá, boađe ieš maid geahččalit. Dat lei okta.
Leatgo oaidnán Piera go dánsu, leatgo oaidnán Piera go dánsu, it go jáhke dánsut máhttá, boađe ieš maid geahččalit. Dat lei okta, dat lei guokte.
Leatgo oaidnán Piera go dánsu, leatgo oaidnán Piera go dánsu, it go jáhke dánsut máhttá, boađe ieš maid geahččalit. Dat lei okta, dat lei guokte, dat lei golbma.
Leatgo oaidnán Piera go dánsu."
- "Makkár beaivi odne lea, makkár beaivi odne lea? Leago distat? Leago distat?"
- "Makkár beaivi odne lea, makkár beaivi odne lea? Leago duorastat? Leago duorastat?"
- "Hei hei vuoi vuoi njuikkodan ja dánsestan, hei hei vuoi vuoi lihkolaš mun lean. Hei hei vuoi vuoi, illudan ja lávllodan. Hei hei vuoi vuoi čuovvolehpet mu."
- "Hei hei vuoi vuoi njuikkodan ja dánsestan, hei hei vuoi vuoi lihkolaš mun lean"
- "Juolgi"
- "Makkár beaivi odne lea, makkár beaivi odne lea? Leago lávvordat? Leago lávvordat?"
- "Makkár beaivi odne lea?"
- "Makkár beaivi odne lea, makkár beaivi odne lea? Leago mánnodat? Leago mánnodat?"
- "Mun liikon dánset, dánsestetne"
- "Ruoksat"
Olgeš juolgi/Høyre fot/Right foot
- "Alit"
- "Go vuolggán duoddarii, illu lea mielas, gulán de miesážiid, ruov-ruov-game. Go vuolggán duoddarii, illu lea mielas, gulán de miesážiid, ruov-ruov-game"
- "Juolgi"
- "Njága juolgesuorpmaid-al, njága bussái skihppárin, njága siivvus, ššš, bussái skihppárin"
- "Lávkko stálu lávkkiiguin, lossat dego jiehtanas, lávkko stálu, tam-tam-stálu lávkkiiguin"
Njunni
- "Mun havssan"
- "Mmm njálgga hádja"
- "Njunni"
Čoavji
- "Čoavji"
- "Hihihi čoavji"
- "Gea mu gávttis leat nu ollu ivnnit, alit fiskat ruoksat ruona maid. Gula beare máid mun muitalan dál, alit fiskat ruoksat ruona maid. Alit ivnni gávnnaimet mii almmis, jogas jávrris ja vel mearas ge. Alit ivdnái mii buoremusat liikot, danne go dat čielgaseamos lea."
- "Mus lea goiku.."
- "Hihihi.."
- "Mun lean nelgon"

Lulesamisk dukke
Oaivi/Hode/Head
Gurut giehta/Venstre hånd/Left hand
Olgeš giehta/Høyre hånd/Right arm
Gurut juolgi/Venstre fot/Left foot
Olgeš juolgi/Høyre fot/Right foot
Njunni
Čoavji
Sørsamisk dukke
Oaivi/Hode/Head
- "a aa ae b d e ea ee f g h"
- "voepth" (hair)
- "åejjie" (head)
- [missing information]
- [missing information]

Gurut giehta/Venstre hånd/Left hand
Olgeš giehta/Høyre hånd/Right arm
Gurut juolgi/Venstre fot/Left foot
Olgeš juolgi/Høyre fot/Right foot
Njunni
Čoavji
Vask
Dukken kan ikke vaskes i vaskemaskin, den har elektronikk som ikke tåler å bli våt. I tillegg til elektronikken i boksen bak på ryggen er knapper sydd i dukken som ikke tåler å bli våte. Dukken kan tørkes av med våt klut.
Dukken sendes ut med lyd på laveste nivå
Lydnivå endres ved å holde høyre fot (knappen) inne i fem sekunder. Lyden har tre nivåer, endre til neste nivå ved å holde inne knappen i fem sekunder igjen.

Batterier
Dukken har to AAA batterier i den vite boksen i ryggen på dukken. Batterilokket er skrudd fast, skruene må settes på plass igjen etter batteribytte.

Slå av
Dukken er slått på når den blir sendt ut men det er mulig å slå den av. I den vite boksen i ryggen er det en av/på bryter.

Ved problemer
Hvis dukken ikke lenger gir lyd så kan den være slått av med knappen i boksen i ryggen eller så kan kabelen i boksen i ryggen være løsnet. Når dette er sjekket og den fortsatt ikke gir lyd så må batteriene byttes. Hvis dukken forstatt ikke fungerer så må den sendes inn, ta kontakt med kontaktskjema på forsiden.
Dukkene er CE merket, det betyr at de er testet på forskjellige måte for å forsikre at dukkene ikke er farlige for barn.
Dukkene er også ROHS sertifiserte, det betyr at det i elektronikken ikke er benyttet farlige mengder av giftige stoffer som feks bly.