fbpx

GDSTEM (Gielladohkka Science, Technology, Engineering, Mathematics) er en tillegsmodul for Gielladohkka. Med GDSTEM er det mulig å programmere Gielladohka. GDSTEM er et læremiddel for grunn- og videregåendeskole nivå i IKT/STEM fag. Læremiddelet dekker kompetansemål i programmering, IKT og elektronikk.

 

Quick start guide

Kom i gang med GDSTEM:
Davvi
Julev
Åarjel
Norsk